2.jpg

VVS Installatör förbättrar säkerheten för antika samlingar på Karolinska

Haga tingshus i Solna inrymmer Karolinska Institutets medicinhistoriska bibliotek. Nu har huset från förra sekelskiftet fått ny bergvärmeanläggning genom Instalcobolaget VVS Installatör vilken förbättrar säkerheten för de historiska bokskatterna.

- Vi har rivit ut de gamla gaspannorna i huset, gjort en energieffektivisering och installerat två moderna bergvärmepumpar. Dels kommer det att spara mycket energi men framför allt blir säkerheten för de antika boksamlingarna mycket högre jämfört med den brandrisk som finns med gamla gaspannor, säger Kjell Jonsson, VD för VVS Installatör.

Haga tingshus ligger vid kanten av Hagaparken i Stockholm och är från början ett tingshus byggt 1907.

Idag inrymmer huset bland annat Hagströmerbiblioteket med Karolinska Institutets och Svenska Läkaresällskapets antika boksamling. Här finns cirka 40 000 böcker där de flesta är tryckta före år 1870. Samlingen innehåller bland annat tio så kallade inkunabler, böcker tryckta före år 1501. En av de mest värdefulla böckerna är Carl von Linnés personliga exemplar av den första upplagan av hans egen Systema Naturae, tryckt år 1735.

- För att bevara den här typen av antika böcker på bästa sätt är det viktigt med en jämn temperatur att ha god luftväxling. Med den här nya värmeanläggningen har vi fått bättre förutsättningar för att boksamlingen kan bevaras på bästa sätt, säger Gertie Johansson, biblioteksadministratör vid Hagtrömerbiblioteket.

Haga tingshus är ett statligt byggnadsminne som ägs av Statens fastighetsverk där hyresgäst är Karolinska Institutet.

Foto: Dan Jibreus, Karolinska Institutet.