Instalco
Instalco

Om Instalco

Vi är en del av Instalco – Lokal närhet med det stora företagets möjligheter. Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, VS, ventilation, industri och teknikkonsult. Verksamheten bedrivs genom lokala, specialiserade dotterbolag. Tillsammans utför vi projektering, installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland.

Instalco består av en sammanhållen grupp av företag med stark lokal förankring, specialiserad kunskap och med lång erfarenhet i branschen. Vi samverkar mellan våra bolag och mellan teknikområden för att kunna ge attraktiva helhetslösningar för kunden.

Instalco omsätter cirka 14 miljarder och har över 6 200 medarbetare i ett 135-tal bolag i Norden.

Multidisciplinärt erbjudande

Tillsammans kombinerar vi specialistkunskaper inom flera olika områden under ett tak. Instalcos lokala dotterbolag utför projektering, tekniska installationstjänster, service, underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland.

Instalcos erbjudande

Starkare tillsammans

Lokal närhet med det stora företagets möjligheter. Instalco är representerat med nationell bredd i Sverige, Norge och Finland via ett 135-tal dotterbolag med över 6 200 medarbetare.

Läs mer på Instalco.se