kv-aakaren.png

Säters Kommuns nya LSS-boende

VVS Installatör AB har fått beställning på att utföra VS-entreprenaden i Säters Kommuns nya LSS-boende.
Entreprenaden omfattar VA-, värme- och sprinklerinstallation.
Entreprenaden påbörjas omgående och kommer att stå klar under 2018.