lundegaard-borlaenge.png

Brf Lundegård i Borlänge

VVS Installatör AB har fått i uppdrag att utföra energieffektivisering och ventilationsförbättringar i Brf Lundegård i Borlänge.
Entreprenaden omfattar byte av samtliga stam- och radiatorventiler samt även radiatorer.
Radiatorerna förses med intagsdon för uteluft.
Efter ventilbytena kommer värmesystemet att injusteras.
Brf Lundegård består av ca 150 lägenheter.