_a9a5231.jpg
Högskolan Borlänge, Installation av kyla, Borlänge

Högskolan Borlänge

Vi installerar kyla till ett antal ventilationsaggregat.

Installationen utförs med rostfria rör.