Vi har ett verksamhetssystem som innefattar ISO 9001 avseende kvalitetssäkring och ISO 14002 avseende miljöarbetet, där miljödelen är redo för certifiering.

Vår revidering av systemet sker med extern revisor.

Då de flesta administrativa rutiner är lika avseende kvalitets- och miljöledning gäller de för bägge och vi har beträffande kvalitetssäkringsarbetet valt att fokusera på den del som härrör produktionen.

Detta styrs via vår kvalitetsplan för varje objekt samt för service enligt checklista med avvikelserapporter enligt Säker Vatteninstallation. Verksamhetssystemet omfattar även arbetsmiljön vilket integrerades 2009. Revidering av systemet sker med extern revisor. Vår kvalitets- och miljöledningsansvarige är Kjell Jonsson.